Benchmarket.pl | Ceny transferowe limity benchmarket.plBenchmarket.pl | Ceny transferowe limity


Analizy porównawcze cen transferowych to metoda pozwalająca na określenie rynkowej ceny transakcji między podmiotami powiązanymi. Analiza polega na porównaniu parametrów i wskaźników pomiędzy transakcjami objętymi badaniami a danymi pochodzącymi z transakcji objętych porównaniem, które uważane są za odpowiednie. Zachęcamy do skorzystania z oferty spółki doradztwa podatkowego Benchmarket, która obejmuje usługi takie jak: analiza porównawcza, wykonanie analizy porównawczej, analiza związana z cenami transferowymi, wycena firm i przedsiębiorstw, reprezentowanie podatników przed sądem, a także wiele innych usług z zakresu doradztwa podatkowego.

Ceny transferowe limity

Benchmarket Sp. z o. o.
660440456
ul. Wagonowa 12A
43-175 Wyry
śląskie
NIP: 6351843655
REGON: 368482376
WWW:
2020 © www.ws-zzpn.pl